Conheça Eldarya e seu mundo fantástico!

Conheça os habitantes e mascotes. A aventura e o amor estão presentes nesse mundo fantástico onde a história se adapta às suas escolhas.

Páginas : 1 ... 67 68 69 70 71 ... 89

#1701 09-09-2019, às 19h47

Guarda Obsidiana
Amanancy
Faz duelo com minotauro
Amanancy
...
Mensagens: 1 435

https://i.imgur.com/nESXZ6i.png

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/86e69691-c60c-4b13-82d7-c0b6a980c1e8/d9r3aom-329904b9-d764-4b96-9ee4-aef150c38716.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzg2ZTY5NjkxLWM2MGMtNGIxMy04MmQ3LWMwYjZhOTgwYzFlOFwvZDlyM2FvbS0zMjk5MDRiOS1kNzY0LTRiOTYtOWVlNC1hZWYxNTBjMzg3MTYucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.1ndhdMEvNecA7URYODQoFlNqPvYGdBM3oJ8Wy6LHdbk

- Ênfase. -

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/86e69691-c60c-4b13-82d7-c0b6a980c1e8/d9r3aom-329904b9-d764-4b96-9ee4-aef150c38716.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzg2ZTY5NjkxLWM2MGMtNGIxMy04MmQ3LWMwYjZhOTgwYzFlOFwvZDlyM2FvbS0zMjk5MDRiOS1kNzY0LTRiOTYtOWVlNC1hZWYxNTBjMzg3MTYucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.1ndhdMEvNecA7URYODQoFlNqPvYGdBM3oJ8Wy6LHdbk


I hate when the rain falls

I feel like I'm falling too.


https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/b91380a8-337c-418e-9326-096d2c11a6f0/dbkx6qi-1946cedd-a09d-427d-8b92-fbce4efc444f.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2I5MTM4MGE4LTMzN2MtNDE4ZS05MzI2LTA5NmQyYzExYTZmMFwvZGJreDZxaS0xOTQ2Y2VkZC1hMDlkLTQyN2QtOGI5Mi1mYmNlNGVmYzQ0NGYuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.Kz7GXW2Wf6Y8t4qa4xPDW6kbOUn0bAVPNqTU5NBumdA


https://i.ibb.co/TcWdq7x/1.gif

Offline

#1702 09-09-2019, às 19h48

Guarda Sombra
ThePharaoh
Guerreira da Guarda
ThePharaoh
...
Mensagens: 826

https://i.imgur.com/SX8Cerl.png
-
Esquilo
-
https://i.imgur.com/Y7F8Y1S.png


https://i.imgur.com/Mg6jpqY.gif

Offline

#1703 09-09-2019, às 19h52

Guarda Absinto
Dyoz
Guardiã em Treinamento
Dyoz
...
Mensagens: 172


https://cdn.discordapp.com/attachments/526552915591036958/620383878623789058/bbc_png.png
                             like the ocean and the sky
                             the    present    blue    color
                            BRINGS     YOU     P E A C E           


    Ozônio.
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/50029d8d-3c72-4991-b3aa-f037a31a5097/dcsbj9l-9973acaa-17d7-4964-b2ed-d5eace93bbba.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzUwMDI5ZDhkLTNjNzItNDk5MS1iM2FhLWYwMzdhMzFhNTA5N1wvZGNzYmo5bC05OTczYWNhYS0xN2Q3LTQ5NjQtYjJlZC1kNWVhY2U5M2JiYmEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.W7UZ685_kc3X4bUPPDZcxbGSMd0ezjsAF9uTtANhS9k

Última modificação feita por Dyoz (09-09-2019, às 20h07)


https://media.discordapp.net/attachments/551002017443610639/664293465537904640/KrystalDyozEldarya.gif

Offline

#1704 09-09-2019, às 19h54

Guarda Obsidiana
Amanancy
Faz duelo com minotauro
Amanancy
...
Mensagens: 1 435

https://i.imgur.com/nESXZ6i.png

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/86e69691-c60c-4b13-82d7-c0b6a980c1e8/d9r3aom-329904b9-d764-4b96-9ee4-aef150c38716.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzg2ZTY5NjkxLWM2MGMtNGIxMy04MmQ3LWMwYjZhOTgwYzFlOFwvZDlyM2FvbS0zMjk5MDRiOS1kNzY0LTRiOTYtOWVlNC1hZWYxNTBjMzg3MTYucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.1ndhdMEvNecA7URYODQoFlNqPvYGdBM3oJ8Wy6LHdbk

- Ogro. -

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/86e69691-c60c-4b13-82d7-c0b6a980c1e8/d9r3aom-329904b9-d764-4b96-9ee4-aef150c38716.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzg2ZTY5NjkxLWM2MGMtNGIxMy04MmQ3LWMwYjZhOTgwYzFlOFwvZDlyM2FvbS0zMjk5MDRiOS1kNzY0LTRiOTYtOWVlNC1hZWYxNTBjMzg3MTYucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.1ndhdMEvNecA7URYODQoFlNqPvYGdBM3oJ8Wy6LHdbk


I hate when the rain falls

I feel like I'm falling too.


https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/b91380a8-337c-418e-9326-096d2c11a6f0/dbkx6qi-1946cedd-a09d-427d-8b92-fbce4efc444f.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2I5MTM4MGE4LTMzN2MtNDE4ZS05MzI2LTA5NmQyYzExYTZmMFwvZGJreDZxaS0xOTQ2Y2VkZC1hMDlkLTQyN2QtOGI5Mi1mYmNlNGVmYzQ0NGYuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.Kz7GXW2Wf6Y8t4qa4xPDW6kbOUn0bAVPNqTU5NBumdA


https://i.ibb.co/TcWdq7x/1.gif

Offline

#1705 09-09-2019, às 20h03

Guarda Sombra
ThePharaoh
Guerreira da Guarda
ThePharaoh
...
Mensagens: 826

https://i.imgur.com/SX8Cerl.png
-
Ornitorrinco
-
https://i.imgur.com/Y7F8Y1S.png


https://i.imgur.com/Mg6jpqY.gif

Offline

#1706 09-09-2019, às 20h05

Guarda Obsidiana
Amanancy
Faz duelo com minotauro
Amanancy
...
Mensagens: 1 435

https://i.imgur.com/nESXZ6i.png
Osmose.
I hate when the rain falls

I feel like I'm falling too.


https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/b91380a8-337c-418e-9326-096d2c11a6f0/dbkx6qi-1946cedd-a09d-427d-8b92-fbce4efc444f.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2I5MTM4MGE4LTMzN2MtNDE4ZS05MzI2LTA5NmQyYzExYTZmMFwvZGJreDZxaS0xOTQ2Y2VkZC1hMDlkLTQyN2QtOGI5Mi1mYmNlNGVmYzQ0NGYuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.Kz7GXW2Wf6Y8t4qa4xPDW6kbOUn0bAVPNqTU5NBumdA


https://i.ibb.co/TcWdq7x/1.gif

Offline

#1707 09-09-2019, às 20h07

Guarda Absinto
Dyoz
Guardiã em Treinamento
Dyoz
...
Mensagens: 172


https://cdn.discordapp.com/attachments/526552915591036958/620383878623789058/bbc_png.png
                             like the ocean and the sky
                             the    present    blue    color
                            BRINGS     YOU     P E A C E           


    Escassez.
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/50029d8d-3c72-4991-b3aa-f037a31a5097/dcsbj9l-9973acaa-17d7-4964-b2ed-d5eace93bbba.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzUwMDI5ZDhkLTNjNzItNDk5MS1iM2FhLWYwMzdhMzFhNTA5N1wvZGNzYmo5bC05OTczYWNhYS0xN2Q3LTQ5NjQtYjJlZC1kNWVhY2U5M2JiYmEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.W7UZ685_kc3X4bUPPDZcxbGSMd0ezjsAF9uTtANhS9k


https://media.discordapp.net/attachments/551002017443610639/664293465537904640/KrystalDyozEldarya.gif

Offline

#1708 09-09-2019, às 20h11

Guarda Obsidiana
Amanancy
Faz duelo com minotauro
Amanancy
...
Mensagens: 1 435

https://i.imgur.com/nESXZ6i.png
Zurrar.
I hate when the rain falls

I feel like I'm falling too.


https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/b91380a8-337c-418e-9326-096d2c11a6f0/dbkx6qi-1946cedd-a09d-427d-8b92-fbce4efc444f.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2I5MTM4MGE4LTMzN2MtNDE4ZS05MzI2LTA5NmQyYzExYTZmMFwvZGJreDZxaS0xOTQ2Y2VkZC1hMDlkLTQyN2QtOGI5Mi1mYmNlNGVmYzQ0NGYuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.Kz7GXW2Wf6Y8t4qa4xPDW6kbOUn0bAVPNqTU5NBumdA


https://i.ibb.co/TcWdq7x/1.gif

Offline

#1709 09-09-2019, às 20h17

Guarda Absinto
Dyoz
Guardiã em Treinamento
Dyoz
...
Mensagens: 172


https://cdn.discordapp.com/attachments/526552915591036958/620383878623789058/bbc_png.png
                             like the ocean and the sky
                             the    present    blue    color
                            BRINGS     YOU     P E A C E           


    Roer.
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/50029d8d-3c72-4991-b3aa-f037a31a5097/dcsbj9l-9973acaa-17d7-4964-b2ed-d5eace93bbba.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzUwMDI5ZDhkLTNjNzItNDk5MS1iM2FhLWYwMzdhMzFhNTA5N1wvZGNzYmo5bC05OTczYWNhYS0xN2Q3LTQ5NjQtYjJlZC1kNWVhY2U5M2JiYmEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.W7UZ685_kc3X4bUPPDZcxbGSMd0ezjsAF9uTtANhS9k


https://media.discordapp.net/attachments/551002017443610639/664293465537904640/KrystalDyozEldarya.gif

Offline

#1710 09-09-2019, às 20h23

Guarda Obsidiana
Amanancy
Faz duelo com minotauro
Amanancy
...
Mensagens: 1 435

https://i.imgur.com/nESXZ6i.png

I've cried a whole sea for you.水 - Ranzinza.
I hate when the rain falls

I feel like I'm falling too.


https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/b91380a8-337c-418e-9326-096d2c11a6f0/dbkx6qi-1946cedd-a09d-427d-8b92-fbce4efc444f.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2I5MTM4MGE4LTMzN2MtNDE4ZS05MzI2LTA5NmQyYzExYTZmMFwvZGJreDZxaS0xOTQ2Y2VkZC1hMDlkLTQyN2QtOGI5Mi1mYmNlNGVmYzQ0NGYuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.Kz7GXW2Wf6Y8t4qa4xPDW6kbOUn0bAVPNqTU5NBumdA


https://i.ibb.co/TcWdq7x/1.gif

Offline

#1711 09-09-2019, às 23h30

Guarda Obsidiana
Whitch
Amiga dos mascotes
Whitch
...
Mensagens: 3 361

https://i.imgur.com/qmeUiHS.gif
    ┎━─━─━─━─☾●☽─━─━─━─━┒
     - "ร๏мэ†เмэร ý๏µ
     ђล√э †๏ ∂เэ เиรเ∂э
     †๏ яเรэ ƒя๏м †ђэ
     ลรђэร †ђэмรэℓ√эร"

    ┖━─━─━─━─☾●☽─━─━─━─━┚

    Árduo    

                                                                  ̶爪̶丹̶ム̶工̶匚̶ ~
*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*


Lenz Editshttps://i.imgur.com/UDaCO6m.gif

Offline

#1712 09-09-2019, às 23h34

Guarda Obsidiana
Eloiza
Arqueira da Guarda
Eloiza
...
Mensagens: 3 892

Órbita
(Dá com acento, né?)


''Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.''

https://pa1.narvii.com/6716/fc485e2360671074acb74940811a93d301163478_hq.gif

Offline

#1713 10-09-2019, às 01h22

Guarda Sombra
DuquesaMarte
Derrotou a mula sem cabeça
DuquesaMarte
...
Mensagens: 2 399

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/cf2836cb-5893-4a6c-b156-5a89d94fc721/dcaq9bj-70cae39a-b849-4236-a227-163bcf1b5f13.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2NmMjgzNmNiLTU4OTMtNGE2Yy1iMTU2LTVhODlkOTRmYzcyMVwvZGNhcTliai03MGNhZTM5YS1iODQ5LTQyMzYtYTIyNy0xNjNiY2YxYjVmMTMuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.-H38vYaw0gcJx98HL3fg79rpyqk_L5nhalsjGTMQ1Uw
the sunset always comes
in a fog-covered life

amável

- ☆ ☆ -


https://i.imgur.com/Ataxl3a.gif

Offline

#1714 10-09-2019, às 22h39

Guarda Obsidiana
NikitaD
Cúmplice do Saci-pererê
NikitaD
...
Mensagens: 550

Loucura


https://imageshack.com/a/img923/6901/1TuGb2.jpg

Offline

#1715 10-09-2019, às 22h47

Guarda Obsidiana
YunoGazai
Mordida de unicórnio dói
YunoGazai
...
Mensagens: 75

https://uploaddeimagens.com.br/images/001/163/344/full/fundo_transparente1.png?1510012825
Amargo.
◇─────◇─────◇https://uploaddeimagens.com.br/images/001/163/378/full/tumblr_inline_mkqmuaj2cI1qz4rgp.gif?1510013953
Swallowed by a vicious vengeful sea. Darker days are raining over me. In the deepest depths I lost myself


https://uploaddeimagens.com.br/images/001/165/051/full/best-20-pink-trees-ideas-on-pinterest-blossom-trees-spring.jpg?1510118919

Offline

#1716 10-09-2019, às 23h21

Guarda Absinto
juuzou14
Derrotou a mula sem cabeça
juuzou14
...
Mensagens: 2 368

Encantador


https://i.imgur.com/HK34w7D.gif

Offline

#1717 10-09-2019, às 23h31

Guarda Obsidiana
NikitaD
Cúmplice do Saci-pererê
NikitaD
...
Mensagens: 550

Rapsódia


https://imageshack.com/a/img923/6901/1TuGb2.jpg

Offline

#1718 11-09-2019, às 02h01

Guarda Obsidiana
Whitch
Amiga dos mascotes
Whitch
...
Mensagens: 3 361

https://i.imgur.com/qmeUiHS.gif
    ┎━─━─━─━─☾●☽─━─━─━─━┒
     - "ร๏мэ†เмэร ý๏µ
     ђล√э †๏ ∂เэ เиรเ∂э
     †๏ яเรэ ƒя๏м †ђэ
     ลรђэร †ђэмรэℓ√эร"

    ┖━─━─━─━─☾●☽─━─━─━─━┚

*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*

Andar
                                                                 
*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*


Lenz Editshttps://i.imgur.com/UDaCO6m.gif

Offline

#1719 11-09-2019, às 04h59

Guarda Sombra
Ozymandia
Treinadora do boto rosa
Ozymandia
...
Mensagens: 4 704

Rápido.


https://66.media.tumblr.com/81248ff0a2aae463ecc7a6d59ae1d578/0f38e44048c664e5-c2/s1280x1920/81a7a9f4ddf567c446455c9fff7f09c86a0c40a8.png

Offline

#1720 11-09-2019, às 08h01

Guarda Obsidiana
Marcella
Treinadora do boto rosa
Marcella
...
Mensagens: 4 885

oval

Offline

#1721 11-09-2019, às 20h39

Guarda Sombra
Miffie
Derrotando Zumbis
Miffie
...
Mensagens: 13 755

   https://i.imgur.com/zq9xUdu.png
━━━━━━━━━━━━━━━ •『 m i f f 』• ━━━━━━━━━━━━━━━

ʙ ᴇ  sassy
be
  ʏ ᴏ ᴜ ʀ s ᴇ ʟ ғ

━━━━━━━━━━ •『 ♔ 』• ━━━━━━━━━━

Lisossomos -qhttps://orig00.deviantart.net/adcc/f/2013/254/8/4/larger_blinking_text_cursor_by_neripixu-d6lwrhn.gif

━━━━━━━━━━ •『 ♔ 』• ━━━━━━━━━━

You're a queen
ᴡ ɪ ᴛ ʜ ᴏ ᴜ ᴛ  ᴀ  ᴄ ʀ ᴏ ᴡ ɴ  ♔


https://i.imgur.com/MDLuGgL.png

Offline

#1722 12-09-2019, às 01h46

Guarda Sombra
DuquesaMarte
Derrotou a mula sem cabeça
DuquesaMarte
...
Mensagens: 2 399

https://66.media.tumblr.com/7d91dcc6c890d2887fa6101f464b8402/tumblr_px4ab46czR1sxhezvo6_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/1a8218509326e1e7697ce2a7a11cc193/tumblr_px4ab46czR1sxhezvo5_r1_400.gif
愛と優しさ
愛と理解

Sonegar

- ❁ ♡ ❁ -


https://i.imgur.com/Ataxl3a.gif

Offline

#1723 12-09-2019, às 19h20

Guarda Sombra
Miffie
Derrotando Zumbis
Miffie
...
Mensagens: 13 755

   https://i.imgur.com/zq9xUdu.png
━━━━━━━━━━━━━━━ •『 m i f f 』• ━━━━━━━━━━━━━━━

ʙ ᴇ  sassy
be
  ʏ ᴏ ᴜ ʀ s ᴇ ʟ ғ

━━━━━━━━━━ •『 ♔ 』• ━━━━━━━━━━

Raposashttps://orig00.deviantart.net/adcc/f/2013/254/8/4/larger_blinking_text_cursor_by_neripixu-d6lwrhn.gif

━━━━━━━━━━ •『 ♔ 』• ━━━━━━━━━━

You're a queen
ᴡ ɪ ᴛ ʜ ᴏ ᴜ ᴛ  ᴀ  ᴄ ʀ ᴏ ᴡ ɴ  ♔


https://i.imgur.com/MDLuGgL.png

Offline

#1724 13-09-2019, às 10h13

Guarda Sombra
DuquesaMarte
Derrotou a mula sem cabeça
DuquesaMarte
...
Mensagens: 2 399

https://66.media.tumblr.com/7d91dcc6c890d2887fa6101f464b8402/tumblr_px4ab46czR1sxhezvo6_r1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/1a8218509326e1e7697ce2a7a11cc193/tumblr_px4ab46czR1sxhezvo5_r1_400.gif
愛と優しさ
愛と理解

Sol

- ❁ ♡ ❁ -


https://i.imgur.com/Ataxl3a.gif

Offline

#1725 13-09-2019, às 19h08

Guarda Sombra
Miffie
Derrotando Zumbis
Miffie
...
Mensagens: 13 755

   https://i.imgur.com/zq9xUdu.png
━━━━━━━━━━━━━━━ •『 m i f f 』• ━━━━━━━━━━━━━━━

ʙ ᴇ  sassy
be
  ʏ ᴏ ᴜ ʀ s ᴇ ʟ ғ

━━━━━━━━━━ •『 ♔ 』• ━━━━━━━━━━

Lágrimashttps://orig00.deviantart.net/adcc/f/2013/254/8/4/larger_blinking_text_cursor_by_neripixu-d6lwrhn.gif

━━━━━━━━━━ •『 ♔ 』• ━━━━━━━━━━

You're a queen
ᴡ ɪ ᴛ ʜ ᴏ ᴜ ᴛ  ᴀ  ᴄ ʀ ᴏ ᴡ ɴ  ♔


https://i.imgur.com/MDLuGgL.png

Offline

Páginas : 1 ... 67 68 69 70 71 ... 89