Fórum

Páginas : 1 ... 30 31 32 33 34 35

#776 10-08-2021, às 08h55

Guarda Sombra
TheDreamer
Dançarina de fogo
TheDreamer
...
Mensagens: 7 513

https://i.postimg.cc/mr4fMFyF/Lust1.png

ᴛ ʜ ᴇ  ᴀ ᴠ ᴀ ᴛ ᴀ ʀ  ᴏ ғ  ʟ ᴜ s ᴛ
"Can't you let me steal your heart already?"

Não

Já leu "Uma Bruxa na Cidade"?


https://i.postimg.cc/8zMgjbMS/Lust.png


https://i.postimg.cc/Zq7VWwhB/Assinatura-Lord-Him.gif

Offline

#777 12-08-2021, às 02h44

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955

https://media.discordapp.net/attachments/844685402584383498/861452334135246878/398_Sem_Titulo_20210705003505.png

─────("All men must die, but we are not men.")─────

https://media.discordapp.net/attachments/844685402584383498/861503821024198686/da3j2kp-e4580db1-a85a-4a03-a01f-a944617f56e2.gif

Não

Já leu O Apanhador no Campo de Centeio?

✦ ✧ ✦


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#778 25-08-2021, às 18h42

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 337

https://i.postimg.cc/CKQQW0RW/cidadedos.png
i l e n c i o   ༎༎༎༎༎༎༎༎    si ⚭ len ⚭ cio
NO h a y   band⫷ ⫸ T ᖾ e r e  is  no  ba❜nd
IL   ñ'est   pas   de   
  Ѻrquestra      ᔗ  ⌔  ᔚ
ᔗ  ⌔  ᔚ    This  is  ALL❜   a   t a p e -   recording

▸▹
Não.

Já leu Os Miseráveis?


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#779 18-09-2021, às 01h04

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955


I'M    W  O  R  S  E   AT   W  H  A  T
https://i.imgur.com/6r1qUGi.gif
https://i.imgur.com/puhMkaf.png?2

༤ૉ  Não
Já leu Se Eu Ficar?

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
a  n  d    f  o  r    t  h  i  s    g  i  f  t     ☆    ☆    ☆     
     I     F   E   E   L    B  L  E  S  S  E  D


ҡ ɪ ҡ ɪ


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#780 18-09-2021, às 01h25

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 805

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/9865a25b-3dcf-4076-ad61-b1e7a6a31980/damqbpc-1a959600-15f8-436a-8ca2-b699eb81d526.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzk4NjVhMjViLTNkY2YtNDA3Ni1hZDYxLWIxZTdhNmEzMTk4MFwvZGFtcWJwYy0xYTk1OTYwMC0xNWY4LTQzNmEtOGNhMi1iNjk5ZWI4MWQ1MjYucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.OunRWgVDq4bGPghawCk58NiahRkHCuGk4TIXNRg4yxE

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/cf2836cb-5893-4a6c-b156-5a89d94fc721/dcpai4t-907be314-bc5a-4324-a5ae-e3e36cb05261.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2NmMjgzNmNiLTU4OTMtNGE2Yy1iMTU2LTVhODlkOTRmYzcyMVwvZGNwYWk0dC05MDdiZTMxNC1iYzVhLTQzMjQtYTVhZS1lM2UzNmNiMDUyNjEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.SbMtDQuNpYyfSIPsNGKhNuc21fk1Vk1Eu6UmVb8pObUhttps://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/cf2836cb-5893-4a6c-b156-5a89d94fc721/dcpai4t-907be314-bc5a-4324-a5ae-e3e36cb05261.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2NmMjgzNmNiLTU4OTMtNGE2Yy1iMTU2LTVhODlkOTRmYzcyMVwvZGNwYWk0dC05MDdiZTMxNC1iYzVhLTQzMjQtYTVhZS1lM2UzNmNiMDUyNjEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.SbMtDQuNpYyfSIPsNGKhNuc21fk1Vk1Eu6UmVb8pObUhttps://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/0cbfbe44-7a2e-4d8e-947c-09bf83a93426/d8njb28-8b3c2056-459b-445e-be2f-2f4835c195ec.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzBjYmZiZTQ0LTdhMmUtNGQ4ZS05NDdjLTA5YmY4M2E5MzQyNlwvZDhuamIyOC04YjNjMjA1Ni00NTliLTQ0NWUtYmUyZi0yZjQ4MzVjMTk1ZWMucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.mqaU3qEWFbW4sMxq0iEJzWlVkHSdVXID8Y0bdlutN6oNão.
Já leu pegasus?https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/cf2836cb-5893-4a6c-b156-5a89d94fc721/dcpai4t-907be314-bc5a-4324-a5ae-e3e36cb05261.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2NmMjgzNmNiLTU4OTMtNGE2Yy1iMTU2LTVhODlkOTRmYzcyMVwvZGNwYWk0dC05MDdiZTMxNC1iYzVhLTQzMjQtYTVhZS1lM2UzNmNiMDUyNjEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.SbMtDQuNpYyfSIPsNGKhNuc21fk1Vk1Eu6UmVb8pObUhttps://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/cf2836cb-5893-4a6c-b156-5a89d94fc721/dcpai4t-907be314-bc5a-4324-a5ae-e3e36cb05261.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2NmMjgzNmNiLTU4OTMtNGE2Yy1iMTU2LTVhODlkOTRmYzcyMVwvZGNwYWk0dC05MDdiZTMxNC1iYzVhLTQzMjQtYTVhZS1lM2UzNmNiMDUyNjEuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.SbMtDQuNpYyfSIPsNGKhNuc21fk1Vk1Eu6UmVb8pObU


https://orig09.deviantart.net/b63d/f/2017/245/7/1/f2u_spooky_cat_pumpkin_icon_by_sila__chan-dbm4tz3.gif

@AkemeUchihaOwO


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#781 18-09-2021, às 12h00

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 337

                                   
https://i.postimg.cc/cCS02BYw/Chibi-Mohc.png
ههههههههههههههههhttps://i.postimg.cc/cJVS8Gxd/flores.png


Nope
Já leu Maus?ᘝ  ஒ  ᘞ

ᵇ ᵇ ᶜ Ϟ 
o v i e s


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#782 19-09-2021, às 01h45

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955


I'M    W  O  R  S  E   AT   W  H  A  T
https://i.imgur.com/6r1qUGi.gif
https://i.imgur.com/puhMkaf.png?2

༤ૉ  Nop
Já leu A Garota no Trem?

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
a  n  d    f  o  r    t  h  i  s    g  i  f  t     ☆    ☆    ☆     
     I     F   E   E   L    B  L  E  S  S  E  D


ҡ ɪ ҡ ɪ


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#783 19-09-2021, às 02h04

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 805

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/i/c9f0241a-2b8e-4fd9-aba8-958e58a90bbf/dcxt7xj-285bbcd5-43e9-44b9-9e2f-ef2bd6cb2698.gif

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/211a4af8-f452-468b-b4d4-630a784a3973/da96pyg-3eca909c-2c1a-4a30-a054-6945748dbc89.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzIxMWE0YWY4LWY0NTItNDY4Yi1iNGQ0LTYzMGE3ODRhMzk3M1wvZGE5NnB5Zy0zZWNhOTA5Yy0yYzFhLTRhMzAtYTA1NC02OTQ1NzQ4ZGJjODkuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.l36svTqdTGg6JOXcItifDCWYOXHTHFRe4J6j1mPIJAw

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/90f9d976-619a-48eb-8f67-5838a7f0b097/d9xi9hz-d54f9a4d-fa38-4d17-b3cf-f48a16f22786.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzkwZjlkOTc2LTYxOWEtNDhlYi04ZjY3LTU4MzhhN2YwYjA5N1wvZDl4aTloei1kNTRmOWE0ZC1mYTM4LTRkMTctYjNjZi1mNDhhMTZmMjI3ODYuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.IV5YZUlg1Y-bmo3c5dMnGbipOMGY791jZskyblItiqsAcho que sim,não lembro
Já leu Harry Potter?

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/211a4af8-f452-468b-b4d4-630a784a3973/da96pyg-3eca909c-2c1a-4a30-a054-6945748dbc89.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzIxMWE0YWY4LWY0NTItNDY4Yi1iNGQ0LTYzMGE3ODRhMzk3M1wvZGE5NnB5Zy0zZWNhOTA5Yy0yYzFhLTRhMzAtYTA1NC02OTQ1NzQ4ZGJjODkuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.l36svTqdTGg6JOXcItifDCWYOXHTHFRe4J6j1mPIJAw

@AkemeUchihaOwO

Última modificação feita por AkemeUchihaOwO (19-09-2021, às 02h05)


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#784 22-09-2021, às 03h22

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955


I'M    W  O  R  S  E   AT   W  H  A  T
https://i.imgur.com/6r1qUGi.gif
https://i.imgur.com/puhMkaf.png?2

༤ૉ  Nop
Já leu Dama da Meia-Noite (Trilogia Os Artifícios das Trevas)?

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
a  n  d    f  o  r    t  h  i  s    g  i  f  t     ☆    ☆    ☆     
     I     F   E   E   L    B  L  E  S  S  E  D


ҡ ɪ ҡ ɪ


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#785 30-09-2021, às 14h37

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 337


https://i.postimg.cc/vHJpHGfw/gato.png
ᘛ「 ʜ ℴ w  〰 I Ɯish ─  ♄ᴑᴡ  I Ɯish   ϒѺu  were   h e r e 」∾
༎        Wℯ   ❜   rℯ    juʂt    twℴ    lost     ∫ouls 」⋉ペ____      ༎
____⋉ペ 「 SƜiℳℳing   ɪ ᴎ    α      ℱish    ℬℴwl

〰◞╼இ╾◟〰


Não
Já leu Objetos Cortantes?


◞ৡ◟
ᴍ ᴏ ᴠ


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#786 04-10-2021, às 23h08

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955

https://media.discordapp.net/attachments/873029887051563068/893224905565421619/Untitled92_20210930165619.png
Ainda não :c
Já leu Mosquitolândia?
╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴      ✧ •⚘`° ✷
BBCode by: @KhristaLenz


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#787 15-10-2021, às 22h59

Guarda Sombra
cidiey
Indo para a enfermaria
cidiey
...
Mensagens: 259

Não li ainda :')


Já leu A Metamorfose?
✫☼✫
✫☼✫https://orig13.deviantart.net/2d25/f/2013/194/2/1/free__coraline_icon_by_gutterface-d6ddfv4.gifhttps://orig10.deviantart.net/77ff/f/2012/047/9/b/jack_by_sinister_starfeesh-d4pxp7k.gif✫☼✫
✫☼✫

Offline

#788 16-10-2021, às 12h51

Guarda Obsidiana
Chirie
Especialista em poções
Chirie
...
Mensagens: 23 090

S H E W A S I N F A C T A
https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815969539724410950/2.png              https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815969538741895188/1.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815986124581371944/3.png
Não
...
Já leu The Witcher?━━━━━━━━
https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815998872492703744/gif.gif


https://jagatplay.com/wp-content/uploads/2020/01/Coffee-Talk-jagatplay-1-600x338.jpg

Offline

#789 20-10-2021, às 17h55

Guarda Absinto
Citrinne
Dançarina de fogo
Citrinne
...
Mensagens: 7 199

Ainda não!

Já leu "O Pequeno Príncipe"?


https://i.postimg.cc/wvt1S4wh/citrine.gif

Offline

#790 02-11-2021, às 21h08

Guarda Sombra
cidiey
Indo para a enfermaria
cidiey
...
Mensagens: 259

Sim, um dos meus favoritos!

Já leu "O Peso do Pássaro Morto"?
✫☼✫
✫☼✫https://orig13.deviantart.net/2d25/f/2013/194/2/1/free__coraline_icon_by_gutterface-d6ddfv4.gifhttps://orig10.deviantart.net/77ff/f/2012/047/9/b/jack_by_sinister_starfeesh-d4pxp7k.gif✫☼✫
✫☼✫

Offline

#791 03-11-2021, às 04h06

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955


I'M    W  O  R  S  E   AT   W  H  A  T
https://i.imgur.com/6r1qUGi.gif
https://i.imgur.com/puhMkaf.png?2

༤ૉ  Não
Já leu Alice no País das Maravilhas?

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
a  n  d    f  o  r    t  h  i  s    g  i  f  t     ☆    ☆    ☆     
     I     F   E   E   L    B  L  E  S  S  E  D


ҡ ɪ ҡ ɪ


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#792 03-11-2021, às 19h21

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 565

https://i.imgur.com/PqWuUCE.png
https://i.imgur.com/ypYppBb.png
   ⋄⋄⋄ ──  " C o r?   A l e g r i a?  Dar a mínima
   pra alguma  coisa?  TÔ FORA "
 
────   ∘˚˳° ۞
Já!
Já leu "Bom dia Verônica"?

──  ∘  ──
۞

© YasLegerhttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#793 04-11-2021, às 18h18

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955


I'M    W  O  R  S  E   AT   W  H  A  T
https://i.imgur.com/6r1qUGi.gif
https://i.imgur.com/puhMkaf.png?2

༤ૉ  Nop
Já leu A Megera Domada?

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
a  n  d    f  o  r    t  h  i  s    g  i  f  t     ☆    ☆    ☆     
     I     F   E   E   L    B  L  E  S  S  E  D


ҡ ɪ ҡ ɪ


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#794 05-11-2021, às 20h28

Guarda Absinto
Ayyla
Mercenária da Guarda
Ayyla
...
Mensagens: 27 221

https://i.imgur.com/U3VQDaB.png
Magic tumbled from her pretty lips
and when she spoke the language of the universe

*:・゚✧ 天使のようなタッチ ✧ ・゚:*
.   .   .   .   .   .
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
M I C H A E L
F A U D E T
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Não
Já leu "O fantasma da Ópera"?

⎯⎯  the  stars  sighed  in  u  n  i  s  o  n


https://i.postimg.cc/cLtwqNhf/ayyla.png

Offline

#795 11-11-2021, às 22h37

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955


____︵⏠︵____
  ℱ  i  r  e    a       n      d    ℬ  l o  o  d
https://media.discordapp.net/attachments/844685402584383498/908174282784378880/1125528V3xBTk1w.png
Like their  dragons, the  T a r g a r y e n s 
answered  to  neither  gods nor men


Não
Já leu Romeu e Julieta?
ᖼ°ᖿ


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#796 11-11-2021, às 23h06

Guarda Obsidiana
Berserkers
Criadora de poções
Berserkers
...
Mensagens: 2 485

https://preview.ibb.co/mYRrb8/donnie2.gifJá leu "On the Road"?


https://photo.princesapop.com/br/1/283/moy/226013.jpg

Offline

#797 14-11-2021, às 11h17

Guarda Absinto
Citrinne
Dançarina de fogo
Citrinne
...
Mensagens: 7 199

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/908505515078848522/Amity_Blight1.png
         h   a   i    r   e   d     
      G    O    D    D    E    S    S       

☽་☾

  Não..

Já leu "O Retrato de Dorian Gray"?

ҡ ɪ ҡ ɪ


https://i.postimg.cc/wvt1S4wh/citrine.gif

Offline

#798 14-11-2021, às 16h38

Guarda Absinto
Ayyla
Mercenária da Guarda
Ayyla
...
Mensagens: 27 221

https://i.imgur.com/U3VQDaB.png
Magic tumbled from her pretty lips
and when she spoke the language of the universe

*:・゚✧ 天使のようなタッチ ✧ ・゚:*
.   .   .   .   .   .
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
M I C H A E L
F A U D E T
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Sim
Você já leu "Duna"?

⎯⎯  the  stars  sighed  in  u  n  i  s  o  n


https://i.postimg.cc/cLtwqNhf/ayyla.png

Offline

#799 28-11-2021, às 10h48

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 25 955


____︵⏠︵____
  ℱ  i  r  e    a       n      d    ℬ  l o  o  d
https://media.discordapp.net/attachments/844685402584383498/908174282784378880/1125528V3xBTk1w.png
Like their  dragons, the  T a r g a r y e n s 
answered  to  neither  gods nor men


Nop
Já leu Precisamos Falar Sobre o Kevin?
ᖼ°ᖿ


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Online

#800 28-11-2021, às 15h32

Guarda Absinto
Nacchi
Xamã
Nacchi
...
Mensagens: 7 837

Não

Você já leu Um Caso Perdido?


https://i.postimg.cc/xCjn8xPB/Nacchi-OC.gif

Offline

Páginas : 1 ... 30 31 32 33 34 35