Fórum

Páginas : 1 2 3 4 5

#26 13-03-2022, às 06h08

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 24 146

◜ ◝
t❜ s    https://i.postimg.cc/Yq09Kfp8/CALLED.png  fashion,
https://i.postimg.cc/W1SJ6bbf/Cruella-De-vil.png
https://i.postimg.cc/bNf711JL/estela.gifDarling     ⋺─


Oscar
Matilda?https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif

                                  https://i.postimg.cc/SKz0WdWT/logo1.png


Cavaleiras do Apocalipse https://media.discordapp.net/attachments/844685363574341686/933039954823639080/yas.gif

Offline

#27 13-03-2022, às 11h40

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

Oscar
Sense8? [série]


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#28 15-03-2022, às 00h41

Guarda Sombra
Bruuh
Alquimista lendária
Bruuh
...
Mensagens: 58 503


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   Oscar!
"O Homem Água"?
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#29 15-03-2022, às 15h06

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Não conheço!
Django Livre?

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#30 16-03-2022, às 17h11

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 24 146

◜ ◝
t❜ s    https://i.postimg.cc/Yq09Kfp8/CALLED.png  fashion,
https://i.postimg.cc/W1SJ6bbf/Cruella-De-vil.png
https://i.postimg.cc/bNf711JL/estela.gifDarling     ⋺─


Oscar!
Valente?https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif

                                  https://i.postimg.cc/SKz0WdWT/logo1.png


Cavaleiras do Apocalipse https://media.discordapp.net/attachments/844685363574341686/933039954823639080/yas.gif

Offline

#31 16-03-2022, às 19h04

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020


☽✷☾ 
ᘝ╭           ര✶ `·.¸¸.·´`·.¸¸.·´ ✶෴         ╮ᘜ
https://i.postimg.cc/XvBQ34jc/eyess.png

Λ nd  rise  with me  forever ༻
༺   across     the       S i l e n t    sand
                                                  .。.:*✧ -----------------


                       - ̗̀ ᘛ Oscar
Turning Red?


━━━━━ ര・.。                                                 
~҉¸¸.·´Λ nd   the   s t a r s  will be your  eyes
Λ nd  the   w i n d   will be my  hands
`·.¸¸~҉     


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#32 20-03-2022, às 17h32

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 24 146

◜ ◝
t❜ s    https://i.postimg.cc/Yq09Kfp8/CALLED.png  fashion,
https://i.postimg.cc/W1SJ6bbf/Cruella-De-vil.png
https://i.postimg.cc/bNf711JL/estela.gifDarling     ⋺─


Oscar!
Lúcifer (série)?https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif

                                  https://i.postimg.cc/SKz0WdWT/logo1.png


Cavaleiras do Apocalipse https://media.discordapp.net/attachments/844685363574341686/933039954823639080/yas.gif

Offline

#33 20-03-2022, às 22h07

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

Não assisti.
Rogue one?


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#34 22-03-2022, às 22h53

Guarda Absinto
Aliiss
Patrulha da fronteira
Aliiss
...
Mensagens: 6 010

Não assisti.
Shrek?


https://64.media.tumblr.com/d49c1f12ed23d098036e0188f3bb0895/dfeb9476d16e22c5-b1/s1280x1920/92a6ae6b33884bf6f59d6453f4e40ef4ab55e4d0.jpg

Offline

#35 22-03-2022, às 23h02

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Oscar!
Toy Story 4?

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#36 23-03-2022, às 11h51

Guarda Absinto
Lilitiba
Arqueira da Guarda
Lilitiba
...
Mensagens: 3 945


https://64.media.tumblr.com/cc90fd90e8120724d330e0d5ec63a43b/4daeb7d604125bc5-4b/s250x400/a52c67242de4a3b8ad0a0b38de55fdb515b43e8d.png
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃       ◠◡◠◡◠◡◠◡
◠◡◠◡◠◡◠◡       ▃ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Framboesa ;-;

The Vampire Diaries?


————————————————
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   
lilitiba


https://64.media.tumblr.com/c977fec1753ebf83f6a1739bdd675cd1/9ac71d25814890db-d5/s250x400/69c51db83c30d43dccc5b7aefe132ab51425595d.pnjhttps://64.media.tumblr.com/690c909d93c9ae7f638a4615b2a489f2/9ac71d25814890db-6a/s75x75_c1/b434210a092eebbba07cd8e17c8709120ddca0cc.pnj | https://64.media.tumblr.com/86e876ad0ada6cb246adc2257a051407/9ac71d25814890db-17/s100x200/5fefc81e658f1c9fb4c1e64134663225fceacd0d.pnj  |  https://64.media.tumblr.com/03281f3352869b571f0da60abb2f0093/9ac71d25814890db-11/s250x400/733b9733f9c6d3353e8109c8e0204619b7394708.pnj
https://media.discordapp.net/attachments/980198735231451146/982784337546207242/squad.png

Offline

#37 23-03-2022, às 18h41

Guarda Sombra
Raislane1304
Sargento da Guarda
Raislane1304
...
Mensagens: 2 187


I'm doing it ALL for love
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
https://i.imgur.com/df3UFt5.jpg?1

They're taking it all for us,
MY LOVE  IS INFINITE
       ——————    I'M GIVING IT
ˎˊ˗

° 。 Framboesa
Don't look up?
.


https://i.imgur.com/gWwfyBq.png

Offline

#38 23-03-2022, às 18h45

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Oscar!
Inside out?

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#39 23-03-2022, às 18h51

Guarda Absinto
Lilitiba
Arqueira da Guarda
Lilitiba
...
Mensagens: 3 945


https://64.media.tumblr.com/cc90fd90e8120724d330e0d5ec63a43b/4daeb7d604125bc5-4b/s250x400/a52c67242de4a3b8ad0a0b38de55fdb515b43e8d.png
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃       ◠◡◠◡◠◡◠◡
◠◡◠◡◠◡◠◡       ▃ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Oscar!!

De Volta para o Futuro?


————————————————
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   
lilitiba


https://64.media.tumblr.com/c977fec1753ebf83f6a1739bdd675cd1/9ac71d25814890db-d5/s250x400/69c51db83c30d43dccc5b7aefe132ab51425595d.pnjhttps://64.media.tumblr.com/690c909d93c9ae7f638a4615b2a489f2/9ac71d25814890db-6a/s75x75_c1/b434210a092eebbba07cd8e17c8709120ddca0cc.pnj | https://64.media.tumblr.com/86e876ad0ada6cb246adc2257a051407/9ac71d25814890db-17/s100x200/5fefc81e658f1c9fb4c1e64134663225fceacd0d.pnj  |  https://64.media.tumblr.com/03281f3352869b571f0da60abb2f0093/9ac71d25814890db-11/s250x400/733b9733f9c6d3353e8109c8e0204619b7394708.pnj
https://media.discordapp.net/attachments/980198735231451146/982784337546207242/squad.png

Offline

#40 23-03-2022, às 18h55

Guarda Sombra
Lyloon
Aprendiz de alquimista
Lyloon
...
Mensagens: 16 828

ههههه
https://i.imgur.com/mXFJ4as.png


Ꭶ   A   D   Ꮖ   Eㅤ ㅤ Ꮶ   Ꭿ   N   E ㅤㅤ ℌ  E  R  E
if      you're    reading      to      t h i s
   ᴄ ᴏ ɴ ɢ ʀ ᴀ ᴛ ᴜ ʟ ᴀ ᴛ ɪ ᴏ ɴ ꜱ   
y o u   survived   ⅅ o o m s d a ᥡ
⋯ ———————— ⋯


ᔦ  Oscar, com certeza
Desventuras em Série (filme)?
  ・ ・ ・

ൿ
F  R  O  M      T  H  E      K  A  N  E       C  H  R  O  N  I  C  L  E  S


https://cdn.discordapp.com/attachments/960699059054735413/978122692941193256/sign001.gif

Offline

#41 23-03-2022, às 19h00

Guarda Sombra
Raislane1304
Sargento da Guarda
Raislane1304
...
Mensagens: 2 187


I'm doing it ALL for love
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
https://i.imgur.com/df3UFt5.jpg?1

They're taking it all for us,
MY LOVE  IS INFINITE
       ——————    I'M GIVING IT
ˎˊ˗

° 。 Oscar
Homem-aranha no aranhaverso?
.


https://i.imgur.com/gWwfyBq.png

Offline

#42 24-03-2022, às 01h06

Guarda Obsidiana
Berserkers
Criadora de poções
Berserkers
...
Mensagens: 2 476

https://photo.princesapop.com/br/1/283/moy/226006.jpg

Framboesa

The Shield?


https://photo.princesapop.com/br/1/283/moy/226013.jpg

Offline

#43 24-03-2022, às 20h17

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Não conheço
Donnie Darko?

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#44 24-03-2022, às 20h27

Guarda Absinto
Aliiss
Patrulha da fronteira
Aliiss
...
Mensagens: 6 010

Oscar!
Castelo Animado?


https://64.media.tumblr.com/d49c1f12ed23d098036e0188f3bb0895/dfeb9476d16e22c5-b1/s1280x1920/92a6ae6b33884bf6f59d6453f4e40ef4ab55e4d0.jpg

Offline

#45 24-03-2022, às 20h30

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Oscar
Ponyo?

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#46 28-03-2022, às 05h53

Guarda Sombra
YasLeger
Especialista em poções
YasLeger
...
Mensagens: 24 146

◜ ◝
t❜ s    https://i.postimg.cc/Yq09Kfp8/CALLED.png  fashion,
https://i.postimg.cc/W1SJ6bbf/Cruella-De-vil.png
https://i.postimg.cc/bNf711JL/estela.gifDarling     ⋺─


Oscar!
A Maldição da Mansão Bly?https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif

                                  https://i.postimg.cc/SKz0WdWT/logo1.png


Cavaleiras do Apocalipse https://media.discordapp.net/attachments/844685363574341686/933039954823639080/yas.gif

Offline

#47 28-03-2022, às 22h46

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Oscar
Chinatown?

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#48 28-03-2022, às 22h49

Guarda Absinto
Aliiss
Patrulha da fronteira
Aliiss
...
Mensagens: 6 010

Desconheço.
"Kung Fu Panda"?


https://64.media.tumblr.com/d49c1f12ed23d098036e0188f3bb0895/dfeb9476d16e22c5-b1/s1280x1920/92a6ae6b33884bf6f59d6453f4e40ef4ab55e4d0.jpg

Offline

#49 28-03-2022, às 22h52

Guarda Absinto
Movies
Mercenária da Guarda
Movies
...
Mensagens: 29 020

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Oscar
Universidade Monstro?

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.pnghttps://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#50 29-03-2022, às 14h16

Guarda Sombra
Bruuh
Alquimista lendária
Bruuh
...
Mensagens: 58 503


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   Oscar!
A viagem de Chihiro?
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

Páginas : 1 2 3 4 5