Fórum

Páginas : 1 ... 12 13 14 15 16 ... 20

#326 10-04-2022, às 18h16

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#327 11-04-2022, às 07h09

Guarda Absinto
SakuraIrie
Titânia
Sakurairie
...
Mensagens: 45 660

1lhttps://64.media.tumblr.com/bded5fd4e90c977d883929a66b074073/5f81870207d7cccf-9c/s1280x1920/2116bd9ead6a7da0928c60041e06319ba947ebb1.gifv

Offline

#328 11-04-2022, às 09h27

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 309

1C


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#329 11-04-2022, às 10h43

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

2C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#330 11-04-2022, às 11h33

Guarda Absinto
SakuraIrie
Titânia
Sakurairie
...
Mensagens: 45 660

1lhttps://64.media.tumblr.com/bded5fd4e90c977d883929a66b074073/5f81870207d7cccf-9c/s1280x1920/2116bd9ead6a7da0928c60041e06319ba947ebb1.gifv

Offline

#331 11-04-2022, às 15h03

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#332 11-04-2022, às 22h02

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 481

1l


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#333 11-04-2022, às 22h03

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 309

1c


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#334 11-04-2022, às 22h21

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

2C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#335 12-04-2022, às 05h49

Guarda Absinto
SakuraIrie
Titânia
Sakurairie
...
Mensagens: 45 660

1lhttps://64.media.tumblr.com/bded5fd4e90c977d883929a66b074073/5f81870207d7cccf-9c/s1280x1920/2116bd9ead6a7da0928c60041e06319ba947ebb1.gifv

Offline

#336 12-04-2022, às 18h22

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#337 12-04-2022, às 22h46

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 481

1L


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#338 12-04-2022, às 22h48

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#339 13-04-2022, às 07h01

Guarda Absinto
SakuraIrie
Titânia
Sakurairie
...
Mensagens: 45 660

1lhttps://64.media.tumblr.com/bded5fd4e90c977d883929a66b074073/5f81870207d7cccf-9c/s1280x1920/2116bd9ead6a7da0928c60041e06319ba947ebb1.gifv

Offline

#340 15-04-2022, às 11h42

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#341 15-04-2022, às 22h18

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   1L
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#342 17-04-2022, às 13h13

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#343 17-04-2022, às 18h20

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   1L
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#344 17-04-2022, às 21h42

Guarda Sombra
Lyloon
Aprendiz de alquimista
Lyloon
...
Mensagens: 16 855

https://cdn.discordapp.com/attachments/960699059054735413/964381627193106432/eye_3.png

https://cdn.discordapp.com/attachments/960699059054735413/964323422790369330/bbcode001.png˗ˋ ᴊ ᴜ s ᴛ  ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛㅤㅤ
ㅤㅤ  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   u n d e r s t a n d    somethingㅤㅤ
ㅤㅤ      dᴏᴇsn't    meαn    τhat    it's    ㅤㅤ
ㅤㅤ              ηᴏɴsєɴsє.  ════════ ˎˊ-ㅤㅤ     


1
C
https://i.ibb.co/HxfBmSP/d6lwrhn-16ed2308-3b1b-4f56-bfa4-4d33d3496405.gif

︾   

‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿
————————————
CHAPTER  10. T H E   S L I P P E R Y   S L O P E
ൿ


https://cdn.discordapp.com/attachments/960699059054735413/978122692941193256/sign001.gif

Offline

#345 17-04-2022, às 21h52

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

2C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#346 17-04-2022, às 22h10

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 481

1L


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#347 18-04-2022, às 14h27

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#348 18-04-2022, às 18h23

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 481

1l


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#349 21-04-2022, às 10h24

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 660

1C


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#350 21-04-2022, às 11h49

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 254

2C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

Páginas : 1 ... 12 13 14 15 16 ... 20