Fórum

Páginas : 1 ... 40 41 42 43 44 ... 48

#1026 30-04-2022, às 00h17

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 480


. https://i.imgur.com/baEcvjE.png .

     i will n e v e r  . . .     
ღ  L O S E   A G A I N !  ღ


⌜                              ⌝

8

.   ━━━   .

https://i.imgur.com/uWeT8N4.gif


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#1027 01-05-2022, às 10h46

Guarda Sombra
Bione
Treinando com o Jamon
Bione
...
Mensagens: 5 080

https://i.imgur.com/uswcSx1.png
Dez


https://64.media.tumblr.com/ca0a8c90eb1e726e606b3a3de5a25c95/9b3c0d874f1d00ce-75/s1280x1920/43d8dc8bf0134f8007b6544c0c568862dbfd652d.gifv

Offline

#1028 01-05-2022, às 16h23

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 480

10


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#1029 01-05-2022, às 17h03

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 307

꧁                          ၼ ၼ                           ꧂
https://i.postimg.cc/g2DD1RrC/fadinha.png
ℑ am   n o t   a oman, Ꭵ ❜ m  a  ༻ɢᴏᴅ༺
     ℑ am   n o t  a ʍartyr,  Ꭵ ❜ m  a  roblem
〰 ၼ 〰


❝ 10 https://i.postimg.cc/HWtkc4vc/pisca.gif

https://i.postimg.cc/kXZb5P5X/logonovo.png


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#1030 02-05-2022, às 14h10

Guarda Absinto
ArwenH
Criadora de poções
ArwenH
...
Mensagens: 2 839


https://cdn.discordapp.com/attachments/829177343188795411/970097488138735636/Rengoku_1.png
P I L A R  D A S  C H A M A S
死は人生に価値を与えるものです

10


By:ArwenH


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────          C O M I S S Õ E S :  A B E R T A S     (M A I S   I N F O R M A C O E S)       |         T U M B L R :  N O R Y A R T S
https://i.imgur.com/AR0Lmzh.png

Offline

#1031 07-05-2022, às 22h10

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 480

10


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#1032 09-05-2022, às 08h18

Guarda Absinto
Yumira
Sargento da Guarda
Yumira
...
Mensagens: 1 994

https://i.imgur.com/qikI5Cn.png
꧁༻-                                     -༺꧂
https://i.imgur.com/OyaVAuz.png
╳╱╲╱           I         o   f   f   e   r        t   h  i   s   
V     I     C     Ƭ     O     Ʀ     ϒ

   

ི  10!  ུ


ҡ ɪ ҡ ɪ


https://i.imgur.com/PApHNNr.png

Offline

#1033 09-05-2022, às 11h23

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 307

10


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#1034 09-05-2022, às 13h49

Guarda Obsidiana
Chirie
Especialista em poções
Chirie
...
Mensagens: 23 090

S H E W A S I N F A C T A
https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815969539724410950/2.png              https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815969538741895188/1.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815986124581371944/3.png
10


━━━━━━━━
https://cdn.discordapp.com/attachments/649261247728058378/815998872492703744/gif.gif


https://jagatplay.com/wp-content/uploads/2020/01/Coffee-Talk-jagatplay-1-600x338.jpg

Offline

#1035 10-05-2022, às 17h00

Guarda Absinto
ArwenH
Criadora de poções
ArwenH
...
Mensagens: 2 839

https://cdn.discordapp.com/attachments/829177343188795411/970794150779834399/Yato_3.png
◤ Ꮆㄖᗪ ㄖ千 匚卂ㄥ卂爪丨ㄒㄚ◥
►Don't do today what can be done tomorrow.◄

──────────────────────
10
Vampiro lindinho
──────────────────


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────          C O M I S S Õ E S :  A B E R T A S     (M A I S   I N F O R M A C O E S)       |         T U M B L R :  N O R Y A R T S
https://i.imgur.com/AR0Lmzh.png

Offline

#1036 10-05-2022, às 20h02

Guarda Absinto
Yumira
Sargento da Guarda
Yumira
...
Mensagens: 1 994

https://i.imgur.com/qikI5Cn.png
꧁༻-                                     -༺꧂
https://i.imgur.com/OyaVAuz.png
╳╱╲╱           I         o   f   f   e   r        t   h  i   s   
V     I     C     Ƭ     O     Ʀ     ϒ

   

ི  10  ུ


https://i.imgur.com/PApHNNr.png

Offline

#1037 10-05-2022, às 20h23

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 307

10


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#1038 10-05-2022, às 21h56

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 480

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973433542291914772/Vanytta-bbcode_2.png
    u      a  r  r  a  s  t  o      c  o m  i  g  o       https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973437591544283136/Vanytta_trevas.png   ◼ ◼ ◼
▓    ▒    ░    ░    ▒    ▓        https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973657797919137852/Vanytta1.png    —
                                                               

▸ 10︲

─────    https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973449539430260766/Vanytta.png!   ─────
└────────────────────────┘
ɢ       
Sɑcerdσtisɑ


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#1039 11-05-2022, às 00h09

Guarda Sombra
YasLeger
Mercenária da Guarda
YasLeger
...
Mensagens: 26 143

Ψ
մ
° eα itch
https://i.imgur.com/Nor0Mlg.png
      
10!https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Offline

#1040 14-05-2022, às 19h40

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   10/10!
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#1041 14-05-2022, às 21h14

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 647

10!


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#1042 14-05-2022, às 21h20

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 307

꧁                          ၼ ၼ                           ꧂
https://i.postimg.cc/g2DD1RrC/fadinha.png
ℑ am   n o t   a oman, Ꭵ ❜ m  a  ༻ɢᴏᴅ༺
     ℑ am   n o t  a ʍartyr,  Ꭵ ❜ m  a  roblem
〰 ၼ 〰


❝ 10 https://i.postimg.cc/HWtkc4vc/pisca.gif

https://i.postimg.cc/kXZb5P5X/logonovo.png


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#1043 14-05-2022, às 23h33

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 480

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973433542291914772/Vanytta-bbcode_2.png
    u      a  r  r  a  s  t  o      c  o m  i  g  o       https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973437591544283136/Vanytta_trevas.png   ◼ ◼ ◼
▓    ▒    ░    ░    ▒    ▓        https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973657797919137852/Vanytta1.png    —
                                                               

▸ 10︲

─────    https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973449539430260766/Vanytta.png!   ─────
└────────────────────────┘
ɢ       
Sɑcerdσtisɑ


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#1044 18-05-2022, às 17h28

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   10/10
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#1045 18-05-2022, às 17h42

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 839


https://cdn.discordapp.com/attachments/768788360713994260/974891027380994058/yor.png
MAY  I  HAVE  THE  HONOR
OF    ᴛ ᴀ ᴋ ɪ ɴ ɢ    YOUR

╰──
https://fontmeme.com/permalink/220514/5ee8499a37238731c0b300c02406a319.png ──╯

❥ᘝ
10

ᴄᴀᴍᴇ́ʟʟɪᴇ


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Offline

#1046 18-05-2022, às 18h12

Guarda Sombra
Aeyrin
Sargento da Guarda
Aeyrin
...
Mensagens: 1 929

10


https://i.postimg.cc/tg6gvPgx/Sem-T-tulo-1.gif

Offline

#1047 18-05-2022, às 18h21

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 839

10


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Offline

#1048 20-05-2022, às 20h25

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 480

10


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#1049 20-05-2022, às 21h55

Guarda Sombra
YasLeger
Mercenária da Guarda
YasLeger
...
Mensagens: 26 143

Ψ
մ
° eα itch
https://i.imgur.com/Nor0Mlg.png
      
10https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Offline

#1050 23-05-2022, às 18h43

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 480

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973433542291914772/Vanytta-bbcode_2.png
    u      a  r  r  a  s  t  o      c  o m  i  g  o       https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973437591544283136/Vanytta_trevas.png   ◼ ◼ ◼
▓    ▒    ░    ░    ▒    ▓        https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973657797919137852/Vanytta1.png    —
                                                               

▸ 10︲

─────    https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973449539430260766/Vanytta.png!   ─────
└────────────────────────┘
ɢ       
Sɑcerdσtisɑ


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

Páginas : 1 ... 40 41 42 43 44 ... 48