Fórum

Páginas : 1 ... 9 10 11 12 13 ... 16

#251 16-03-2022, às 22h56

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 358


☽✷☾ 
ᘝ╭           ര✶ `·.¸¸.·´`·.¸¸.·´ ✶෴         ╮ᘜ
https://i.postimg.cc/XvBQ34jc/eyess.png

Λ nd  rise  with me  forever ༻
༺   across     the       S i l e n t    sand
                                                  .。.:*✧ -----------------


                       - ̗̀ ᘛ Umbu


━━━━━ ര・.。                                                 
~҉¸¸.·´Λ nd   the   s t a r s  will be your  eyes
Λ nd  the   w i n d   will be my  hands
`·.¸¸~҉     


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Online

#252 16-03-2022, às 22h59

Guarda Obsidiana
Caméllie
Fugiu de um orc
Caméllie
...
Mensagens: 670

Pêssego


https://media.discordapp.net/attachments/895644713531605032/951137059073032282/clara-mi-vida.gif

Offline

#253 16-03-2022, às 23h02

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 358


☽✷☾ 
ᘝ╭           ര✶ `·.¸¸.·´`·.¸¸.·´ ✶෴         ╮ᘜ
https://i.postimg.cc/XvBQ34jc/eyess.png

Λ nd  rise  with me  forever ༻
༺   across     the       S i l e n t    sand
                                                  .。.:*✧ -----------------


                       - ̗̀ ᘛ Cacau


━━━━━ ര・.。                                                 
~҉¸¸.·´Λ nd   the   s t a r s  will be your  eyes
Λ nd  the   w i n d   will be my  hands
`·.¸¸~҉     


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Online

#254 18-03-2022, às 18h33

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 647

Cagaita


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#255 18-03-2022, às 19h00

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 358


  Ꭱ U S T Y    L A K Ꭼ 
⋌                                            ⋋
https://i.postimg.cc/yYVTz1Bb/cube.png
⬛༎༎༎━━━━  I ISH WE https://i.postimg.cc/x8NG0q7M/could.gifGO  ᏴACK
TO    HERE    IT    ALL    ՏTARTED    ━━━━༎༎༎⬛ζBiri-biri


ᴃᴃᴄ   ᴹᵒᵥᵢᵉᶴ


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Online

#256 19-03-2022, às 04h33

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   Maracujá
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#257 19-03-2022, às 13h55

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 358  Ꭱ U S T Y    L A K Ꭼ 
⋌                                            ⋋
https://i.postimg.cc/yYVTz1Bb/cube.png
⬛༎༎༎━━━━  I ISH WE https://i.postimg.cc/x8NG0q7M/could.gifGO  ᏴACK
TO    HERE    IT    ALL    ՏTARTED    ━━━━༎༎༎⬛ζ
Jamelão


ᴃᴃᴄ   ᴹᵒᵥᵢᵉᶴ


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Online

#258 19-03-2022, às 21h07

Guarda Obsidiana
Okasa
Dançando com as ninfas
Okasa
...
Mensagens: 940


https://64.media.tumblr.com/c60854db1902db6abcc52651a529a944/a767b6637e947f4e-6e/s100x200/0ce2bc317f8e36edb3be3661da95c3fe8e5ac021.gifv
They all hate you, Mando. Because you're a legend.
✺      T H I S     I S      T  H E     W A Y      ✺


Maracujá

━━━━━
When one chooses to walk
the Way of the Mandalore,
you are both hunter and prey.https://64.media.tumblr.com/a3c736d0e03bf827064cdf30a1a0a25e/0ef8fc2c3244d30c-39/s1280x1920/e90b387bf6f49946d7a1ff3b31154ab3747872e9.gifv

Offline

#259 19-03-2022, às 21h12

Guarda Sombra
Lyloon
Aprendiz de alquimista
Lyloon
...
Mensagens: 16 855

ههههه
https://i.imgur.com/mXFJ4as.png


Ꭶ   A   D   Ꮖ   Eㅤ ㅤ Ꮶ   Ꭿ   N   E ㅤㅤ ℌ  E  R  E
if      you're    reading      to      t h i s
   ᴄ ᴏ ɴ ɢ ʀ ᴀ ᴛ ᴜ ʟ ᴀ ᴛ ɪ ᴏ ɴ ꜱ   
y o u   survived   ⅅ o o m s d a ᥡ
⋯ ———————— ⋯


ᔦ  Pêssego
    ・ ・ ・

ൿ
F  R  O  M      T  H  E      K  A  N  E       C  H  R  O  N  I  C  L  E  S


https://cdn.discordapp.com/attachments/960699059054735413/978122692941193256/sign001.gif

Offline

#260 19-03-2022, às 22h15

Guarda Sombra
Raislane1304
Sargento da Guarda
Raislane1304
...
Mensagens: 2 197


I'm doing it ALL for love
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
https://i.imgur.com/df3UFt5.jpg?1

They're taking it all for us,
MY LOVE  IS INFINITE
       ——————    I'M GIVING IT
ˎˊ˗

° 。 Ameixa.


https://i.imgur.com/gWwfyBq.png

Offline

#261 19-03-2022, às 22h44

Guarda Sombra
Himeyu
Indo para a enfermaria
Himeyu
...
Mensagens: 174

Jambo-branco


https://cdn.discordapp.com/attachments/768788360713994260/948646427859517440/Lotus-Himeyu.gif

Offline

#262 20-03-2022, às 00h38

Guarda Sombra
Raislane1304
Sargento da Guarda
Raislane1304
...
Mensagens: 2 197


I'm doing it ALL for love
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
https://i.imgur.com/df3UFt5.jpg?1

They're taking it all for us,
MY LOVE  IS INFINITE
       ——————    I'M GIVING IT
ˎˊ˗

° 。 Melancia.


https://i.imgur.com/gWwfyBq.png

Offline

#263 20-03-2022, às 00h39

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 647

Goiaba branca


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#264 20-03-2022, às 08h37

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   Mamão
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#265 20-03-2022, às 13h50

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 358

Jabuticaba


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Online

#266 22-03-2022, às 09h07

Guarda Sombra
YasLeger
Mercenária da Guarda
YasLeger
...
Mensagens: 26 143

◜ ◝
t❜ s    https://i.postimg.cc/Yq09Kfp8/CALLED.png  fashion,
https://i.postimg.cc/W1SJ6bbf/Cruella-De-vil.png
https://i.postimg.cc/bNf711JL/estela.gifDarling     ⋺─


Abacaxihttps://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif

                                  https://i.postimg.cc/SKz0WdWT/logo1.png


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Offline

#267 22-03-2022, às 10h42

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 647

Romã


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#268 22-03-2022, às 20h23

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 358  Ꭱ U S T Y    L A K Ꭼ 
⋌                                            ⋋
https://i.postimg.cc/yYVTz1Bb/cube.png
⬛༎༎༎━━━━  I ISH WE https://i.postimg.cc/x8NG0q7M/could.gifGO  ᏴACK
TO    HERE    IT    ALL    ՏTARTED    ━━━━༎༎༎⬛ζ
Damasco


ᴃᴃᴄ   ᴹᵒᵥᵢᵉᶴ


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Online

#269 23-03-2022, às 09h01

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 647

Pêssego


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#270 23-03-2022, às 12h02

Guarda Absinto
Lilitiba
Arqueira da Guarda
Lilitiba
...
Mensagens: 4 014


https://64.media.tumblr.com/cc90fd90e8120724d330e0d5ec63a43b/4daeb7d604125bc5-4b/s250x400/a52c67242de4a3b8ad0a0b38de55fdb515b43e8d.png
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃       ◠◡◠◡◠◡◠◡
◠◡◠◡◠◡◠◡       ▃ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Tangerina!

————————————————
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   
lilitiba


─────────────────────────────────────          P E D I D O S :   O  DEUS  E  O  ANJO        GOD'S  MENU      ( JUNTE-SE    A    EQUIPE    DE    DEUSAS!  )         |         E D I Ç Õ E S :   ABITILIL
https://64.media.tumblr.com/e7a3eb5b9cac6b874cfa20944d7d689a/65cecd7649c472a2-af/s1280x1920/3973d58eb526094f1f1f8676423b356c79a3eac5.gifv

Online

#271 24-03-2022, às 19h27

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 358

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 

Cupuaçu


༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Online

#272 24-03-2022, às 21h47

Guarda Sombra
Bione
Treinando com o Jamon
Bione
...
Mensagens: 5 082

https://i.imgur.com/uswcSx1.png
Pêssego


https://64.media.tumblr.com/ca0a8c90eb1e726e606b3a3de5a25c95/9b3c0d874f1d00ce-75/s1280x1920/43d8dc8bf0134f8007b6544c0c568862dbfd652d.gifv

Online

#273 24-03-2022, às 22h08

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 647

Jamelão


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#274 24-03-2022, às 22h17

Guarda Sombra
Bione
Treinando com o Jamon
Bione
...
Mensagens: 5 082

https://i.imgur.com/uswcSx1.png
Tangerina


https://64.media.tumblr.com/ca0a8c90eb1e726e606b3a3de5a25c95/9b3c0d874f1d00ce-75/s1280x1920/43d8dc8bf0134f8007b6544c0c568862dbfd652d.gifv

Online

#275 24-03-2022, às 23h58

Guarda Sombra
YasLeger
Mercenária da Guarda
YasLeger
...
Mensagens: 26 143

◜ ◝
t❜ s    https://i.postimg.cc/Yq09Kfp8/CALLED.png  fashion,
https://i.postimg.cc/W1SJ6bbf/Cruella-De-vil.png
https://i.postimg.cc/bNf711JL/estela.gifDarling     ⋺─


Jabuticabahttps://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif

                                  https://i.postimg.cc/SKz0WdWT/logo1.png


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Offline

Páginas : 1 ... 9 10 11 12 13 ... 16