Fórum

Páginas : 1 ... 10 11 12 13 14 ... 16

#276 25-03-2022, às 23h37

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Mangaba

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#277 29-03-2022, às 14h25

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   Morango
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#278 29-03-2022, às 19h14

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


ameixa

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#279 29-03-2022, às 19h34

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 481

Laranja


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#280 29-03-2022, às 20h03

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 651

Jabuticaba


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#281 29-03-2022, às 21h55

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 481

Morango


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#282 29-03-2022, às 22h01

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


uva

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#283 01-04-2022, às 00h25

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 651

Pêssego


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#284 01-04-2022, às 22h51

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


Tamarino

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#285 05-04-2022, às 21h13

Guarda Sombra
YasLeger
Mercenária da Guarda
YasLeger
...
Mensagens: 26 143

Ψ
մ
° eα itch
https://i.imgur.com/Nor0Mlg.png
      
Abacaxi https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Offline

#286 05-04-2022, às 21h45

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

uva


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#287 05-04-2022, às 22h37

Guarda Obsidiana
Luceat
Iniciante em magia
Luceat
...
Mensagens: 477


https://s7.gifyu.com/images/20220405_2113591.gif
Abacaxi

Última modificação feita por Luceat (05-04-2022, às 22h38)


https://i.ibb.co/W6dS2ZW/20220423-20165321-1-3.gif

Offline

#288 06-04-2022, às 18h42

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

blueberry


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#289 06-04-2022, às 18h47

Guarda Sombra
Bione
Treinando com o Jamon
Bione
...
Mensagens: 5 082

https://i.imgur.com/YGPL0rL.png

ৡ  Pêssego

https://i.imgur.com/cKjqtv9.png


https://64.media.tumblr.com/ca0a8c90eb1e726e606b3a3de5a25c95/9b3c0d874f1d00ce-75/s1280x1920/43d8dc8bf0134f8007b6544c0c568862dbfd652d.gifv

Offline

#290 06-04-2022, às 19h17

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

mamão


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#291 10-04-2022, às 20h45

Guarda Sombra
YasLeger
Mercenária da Guarda
YasLeger
...
Mensagens: 26 143

Ψ
մ
° eα itch
https://i.imgur.com/Nor0Mlg.png
      
Abacaxi https://i.postimg.cc/6q3VC5hc/pisca.gif


https://i.imgur.com/aTw8RQx.gif

Offline

#292 10-04-2022, às 21h00

Guarda Obsidiana
Juuni
Titânia
Juuni
...
Mensagens: 45 766

Pitaia


https://media.discordapp.net/attachments/845126476847644742/950774335931560016/moonchild.gif

Offline

#293 11-04-2022, às 22h41

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 651

https://64.media.tumblr.com/2656104309c1f9822ab6c501af99df31/2df14946ebdfad59-9d/s250x400/158851767c8fc01d71530824ddf09dd4be469666.gifv
___________小熊猫___________


_Blueberry


____________https://64.media.tumblr.com/dfc758422c0de3f9d32a74d1f6108b0e/6ace91ff92cb23e7-7f/s75x75_c1/5665ce2d2c35dccdd1f39b89a5556676001d89a1.pnj____________


BBcode por Aliiss


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#294 12-04-2022, às 00h03

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 309

Laranja


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#295 13-04-2022, às 22h03

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

Cupuaçu


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#296 14-04-2022, às 14h54

Guarda Sombra
Bione
Treinando com o Jamon
Bione
...
Mensagens: 5 082

https://i.imgur.com/YGPL0rL.png

ৡ  Manga

https://i.imgur.com/cKjqtv9.png


https://64.media.tumblr.com/ca0a8c90eb1e726e606b3a3de5a25c95/9b3c0d874f1d00ce-75/s1280x1920/43d8dc8bf0134f8007b6544c0c568862dbfd652d.gifv

Offline

#297 14-04-2022, às 21h33

Guarda Absinto
ItalaLove
Patrulha da fronteira
ItalaLove
...
Mensagens: 5 727

[ E D  R I O T ]                                    ●
https://64.media.tumblr.com/50a6fddc7736c30df5299baa86a9ff0f/2df09966a86b172c-1c/s250x400/b98197d2e7b61cd2a0ee5389b157f805960be589.png
S  E         E  U         N  à O         F  I  Z  E  R         N  A  D  A
sque ç a    ──────────
  S      O      B      R      E         e     u          S      E      R   
╲╱╲╱╲     H E R  Ó I     ╱╲╱╲╱

 ̄ ̄ ̄ ̄

(   Abacaxi   )

https://64.media.tumblr.com/579e1d87be4cf3bb943461e678fdfed0/d3a2954e7285a3be-b2/s250x400/b93e3422349051d0353978e45bbf9e26daec26c6.png
T H E   A N G E L


https://i.postimg.cc/wjDBBGdb/unknown-1.png

Offline

#298 18-04-2022, às 22h53

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 361

https://i.postimg.cc/hGXQvNgb/ffar.png
Ⲋℎℯ  twines  ℎℯr  spines  up  ᘝᘞ  S L O W L Y
https://i.postimg.cc/vHcfK1xZ/ttbs.png
ɑ n d    when        TOUCHED    ℎℯr      SKIN
my    fingers    ran     with    blood 


cereja com ameixa

༎༎༎༎༎༎


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#299 24-04-2022, às 20h50

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 705


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   Carambola
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#300 25-04-2022, às 14h12

Guarda Obsidiana
Juuni
Titânia
Juuni
...
Mensagens: 45 766

Jabuticaba


https://media.discordapp.net/attachments/845126476847644742/950774335931560016/moonchild.gif

Offline

Páginas : 1 ... 10 11 12 13 14 ... 16