Fórum

Páginas : 1 2 3 4 ... 11

#26 15-11-2021, às 22h55

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 337


━━ There is ◢ ɴᴏ   ᴘ ᴀ ɪ ɴ ◤ you are ℛecedinɢ
ᴀ    ᴅ ɪ s ᴛ ᴀ ɴ ᴛ   ⫸   ship  smoke  on the   ⚡   horizon
ϒou  are only coming ᴛhrough  ≋  ɪɴ   ᴡ ᴀ ᴠ ᴇ s

ᔗ࿉༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎                                      ༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎࿉ᔚ
https://i.postimg.cc/50BFr8tz/greenfl.png


ᔗ࿉
Babaloo


_______________
I can't  乡  ᴇ x ᴘ ʟ ᴀ ɪ ɴ   you  ωould  not
                            ━━        υnd  e  r  s  tand

▱▰ This is   ɴ ᴏ ᴛ   how I am ▰▱
I have become ᴄᴏᴍғᴏʀᴛᴀʙʟʏ  n um ᴃhttps://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#27 15-11-2021, às 23h01

Guarda Obsidiana
Caméllie
Fugiu de um orc
Caméllie
...
Mensagens: 670

https://media.discordapp.net/attachments/768788360713994260/907726931250786324/bbcode_harami_shin-ah_reduzido.png
\╰_________________--______________╯/
    A  O       ,       M  Y       N  A  M  E       I  S   
https://fontmeme.com/permalink/211109/44d23cc4d180acaa18f55d73744c87a5.png


P
istache


t h e   ғ ɪ ʀ s ᴛ   n a m e   i ' v e   e v e r  had

╰     s  ʜ  ᴇ       g  a  v  e        i  t       ᴛ  ᴏ       ᴍ  ᴇ     ╯

c  a  m  é  ✩  l  l  i  e


https://media.discordapp.net/attachments/895644713531605032/951137059073032282/clara-mi-vida.gif

Offline

#28 15-11-2021, às 23h38

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

https://i.imgur.com/p40zn5j.png?1   
o         f                     c        o        u        r        s        e
I          W     A     S           
https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904805099073843241/Roxana2.png
https://i.imgur.com/0thVgw9.gif                 A   N   I   P   U   L   A   T   I   N   G

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904816205850898513/you1.png     


  Blue ice https://i.imgur.com/FSYrMl8.gif

ҡ ɪ ҡ ɪ


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#29 16-11-2021, às 00h00

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 424


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#30 16-11-2021, às 00h07

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

https://i.imgur.com/p40zn5j.png?1   
o         f                     c        o        u        r        s        e
I          W     A     S           
https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904805099073843241/Roxana2.png
https://i.imgur.com/0thVgw9.gif                 A   N   I   P   U   L   A   T   I   N   G

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904816205850898513/you1.png     


  Chocolate  https://i.imgur.com/FSYrMl8.gif

ҡ ɪ ҡ ɪ


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#31 16-11-2021, às 10h49

Guarda Obsidiana
Juuni
Titânia
Brumandy
...
Mensagens: 45 715

Uva


https://media.discordapp.net/attachments/845126476847644742/950774335931560016/moonchild.gif

Offline

#32 16-11-2021, às 13h01

Guarda Sombra
xCandyx
Treinadora de unicórnios
xCandyx
...
Mensagens: 311

https://i.imgur.com/DUT7G6b.png
Pistache


https://i.imgur.com/YfLZEaX.gif

Offline

#33 16-11-2021, às 16h35

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

https://i.imgur.com/p40zn5j.png?1   
o         f                     c        o        u        r        s        e
I          W     A     S           
https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904805099073843241/Roxana2.png
https://i.imgur.com/0thVgw9.gif                 A   N   I   P   U   L   A   T   I   N   G

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904816205850898513/you1.png     


  Baunilha  https://i.imgur.com/FSYrMl8.gif

ҡ ɪ ҡ ɪ


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#34 16-11-2021, às 18h36

Guarda Sombra
AoiHikaru
Criadora de poções
AoiHikaru
...
Mensagens: 2 983

A  t   t  h  a  t   s  p  e  e  d,   t  h  e  r  e ’ s   n  o   w  a  y   y  o  u   c  o  u  l  d   p  o  s  s  i  b  l  y   c  a  t  c  h   m  e

https://cdn.discordapp.com/attachments/905141527704125450/905331798219833394/lili.png

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

Sabor ube

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

https://cdn.discordapp.com/attachments/905141527704125450/905334122950578186/Diasomniamenor.png

Code por AoiHikaru©


https://i.ibb.co/1r4hq09/Indra-Dom.gif

Offline

#35 16-11-2021, às 18h56

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

https://i.imgur.com/p40zn5j.png?1   
o         f                     c        o        u        r        s        e
I          W     A     S           
https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904805099073843241/Roxana2.png
https://i.imgur.com/0thVgw9.gif                 A   N   I   P   U   L   A   T   I   N   G

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904816205850898513/you1.png     


  Flocoshttps://i.imgur.com/FSYrMl8.gif

ҡ ɪ ҡ ɪ


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#36 16-11-2021, às 23h15

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 337


━━ There is ◢ ɴᴏ   ᴘ ᴀ ɪ ɴ ◤ you are ℛecedinɢ
ᴀ    ᴅ ɪ s ᴛ ᴀ ɴ ᴛ   ⫸   ship  smoke  on the   ⚡   horizon
ϒou  are only coming ᴛhrough  ≋  ɪɴ   ᴡ ᴀ ᴠ ᴇ s

ᔗ࿉༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎                                      ༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎࿉ᔚ
https://i.postimg.cc/50BFr8tz/greenfl.png


ᔗ࿉
Napolitano


_______________
I can't  乡  ᴇ x ᴘ ʟ ᴀ ɪ ɴ   you  ωould  not
                            ━━        υnd  e  r  s  tand

▱▰ This is   ɴ ᴏ ᴛ   how I am ▰▱
I have become ᴄᴏᴍғᴏʀᴛᴀʙʟʏ  n um ᴃhttps://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#37 17-11-2021, às 02h13

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

https://i.imgur.com/p40zn5j.png?1   
o         f                     c        o        u        r        s        e
I          W     A     S           
https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904805099073843241/Roxana2.png
https://i.imgur.com/0thVgw9.gif                 A   N   I   P   U   L   A   T   I   N   G

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/904816205850898513/you1.png     


Menta com morangohttps://i.imgur.com/FSYrMl8.gif

ҡ ɪ ҡ ɪ


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#38 17-11-2021, às 19h46

Guarda Absinto
Ayyla
Mercenária da Guarda
Ayyla
...
Mensagens: 27 221

https://i.imgur.com/U3VQDaB.png
Magic tumbled from her pretty lips
and when she spoke the language of the universe

*:・゚✧ 天使のようなタッチ ✧ ・゚:*
.   .   .   .   .   .
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
M I C H A E L
F A U D E T
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Pistache

⎯⎯  the  stars  sighed  in  u  n  i  s  o  n


https://i.postimg.cc/cLtwqNhf/ayyla.png

Offline

#39 17-11-2021, às 19h58

Guarda Sombra
Lyloon
Aprendiz de alquimista
Lyloon
...
Mensagens: 16 855

╱╳╲
https://i.imgur.com/RwtFSSY.png
— ❛ ᏢᏂᎥℓℓᎥρ :: ᏟᎪƝ IS NOT THE SAME AS ᎷUᏚͲ, BUT
IF ᎽᎾU MUST AND YOU CAN, THEN THERE'S NO EXCUSE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀• • •

Baunilha/creme

• • •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Última modificação feita por Lyloon (17-11-2021, às 19h58)


https://cdn.discordapp.com/attachments/960699059054735413/978122692941193256/sign001.gif

Offline

#40 17-11-2021, às 20h04

Guarda Obsidiana
Juuni
Titânia
Brumandy
...
Mensagens: 45 715

Blue ice


https://media.discordapp.net/attachments/845126476847644742/950774335931560016/moonchild.gif

Offline

#41 17-11-2021, às 22h40

Guarda Sombra
AoiHikaru
Criadora de poções
AoiHikaru
...
Mensagens: 2 983

A  t   t  h  a  t   s  p  e  e  d,   t  h  e  r  e ’ s   n  o   w  a  y   y  o  u   c  o  u  l  d   p  o  s  s  i  b  l  y   c  a  t  c  h   m  e

https://cdn.discordapp.com/attachments/905141527704125450/905331798219833394/lili.png

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

Tutti frutti

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

https://cdn.discordapp.com/attachments/905141527704125450/905334122950578186/Diasomniamenor.png

Code por AoiHikaru©


https://i.ibb.co/1r4hq09/Indra-Dom.gif

Offline

#42 18-11-2021, às 02h41

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 565

https://i.imgur.com/PqWuUCE.png
https://i.imgur.com/ypYppBb.png
   ⋄⋄⋄ ──  " C o r?   A l e g r i a?  Dar a mínima
   pra alguma  coisa?  TÔ FORA "
 
────   ∘˚˳° ۞
Uva
──  ∘  ──
۞

© YasLegerhttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#43 18-11-2021, às 18h42

Guarda Absinto
Ayyla
Mercenária da Guarda
Ayyla
...
Mensagens: 27 221

https://i.imgur.com/U3VQDaB.png
Magic tumbled from her pretty lips
and when she spoke the language of the universe

*:・゚✧ 天使のようなタッチ ✧ ・゚:*
.   .   .   .   .   .
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
M I C H A E L
F A U D E T
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Uva!

⎯⎯  the  stars  sighed  in  u  n  i  s  o  n


https://i.postimg.cc/cLtwqNhf/ayyla.png

Offline

#44 18-11-2021, às 20h36

Guarda Sombra
AoiHikaru
Criadora de poções
AoiHikaru
...
Mensagens: 2 983

A  t   t  h  a  t   s  p  e  e  d,   t  h  e  r  e ’ s   n  o   w  a  y   y  o  u   c  o  u  l  d   p  o  s  s  i  b  l  y   c  a  t  c  h   m  e

https://cdn.discordapp.com/attachments/905141527704125450/905331798219833394/lili.png

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

Morango com creme

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

https://cdn.discordapp.com/attachments/905141527704125450/905334122950578186/Diasomniamenor.png

Code por AoiHikaru©

Última modificação feita por AoiHikaru (18-11-2021, às 20h36)


https://i.ibb.co/1r4hq09/Indra-Dom.gif

Offline

#45 18-11-2021, às 23h34

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 337


━━ There is ◢ ɴᴏ   ᴘ ᴀ ɪ ɴ ◤ you are ℛecedinɢ
ᴀ    ᴅ ɪ s ᴛ ᴀ ɴ ᴛ   ⫸   ship  smoke  on the   ⚡   horizon
ϒou  are only coming ᴛhrough  ≋  ɪɴ   ᴡ ᴀ ᴠ ᴇ s

ᔗ࿉༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎                                      ༎༎༎༎༎༎༎༎༎༎࿉ᔚ
https://i.postimg.cc/50BFr8tz/greenfl.png


ᔗ࿉
Oreon


_______________
I can't  乡  ᴇ x ᴘ ʟ ᴀ ɪ ɴ   you  ωould  not
                            ━━        υnd  e  r  s  tand

▱▰ This is   ɴ ᴏ ᴛ   how I am ▰▱
I have become ᴄᴏᴍғᴏʀᴛᴀʙʟʏ  n um ᴃhttps://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#46 19-11-2021, às 04h20

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 565

https://i.imgur.com/PqWuUCE.png
https://i.imgur.com/ypYppBb.png
   ⋄⋄⋄ ──  " C o r?   A l e g r i a?  Dar a mínima
   pra alguma  coisa?  TÔ FORA "
 
────   ∘˚˳° ۞
Pêssego
──  ∘  ──
۞

© YasLegerhttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#47 20-11-2021, às 00h34

Guarda Absinto
Movies
Valquíria
Movies
...
Mensagens: 29 337

https://i.postimg.cc/V5QXm7dd/gato.png
ᘛ「 ʜ ℴ w  〰 I wish ─  hᴑᴡ  I wish   ϒѺu  were   h e r e 」∾
༎   Wℯ   ❜   rℯ    juʂt    twℴ    lost     ∫ouls 」⋉ペ____      ༎
                                                             ____⋉ペ 「 ∫wimming   ɪ ᴎ    α      ℱish    ℬℴwl                                                          

〰◞╼╾◟〰


Uva


◞ৡ◟


https://i.postimg.cc/g0qS5ZtV/movies-sun.png
https://i.postimg.cc/j2R3tKHB/signbegegif.gif
https://i.postimg.cc/4Nz4N57J/green.jpg
https://i.postimg.cc/Gp7pgRrf/brownn.png
https://i.postimg.cc/YqgmNgQ2/signdarkgiff.gif
https://i.postimg.cc/bJKT1k2C/paradox1.png
https://i.postimg.cc/zX5VS9y7/soraka.png

Offline

#48 20-11-2021, às 00h38

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

Ꮙ Ꭵ Ꭾ Ꮛ Ꮢ Ꭵ Ꮑ Ꮛ
                    
https://media.discordapp.net/attachments/844685402584383498/911032161602244640/Mn7pbbkmFI38.png
Ꮇy  new   makeup  palette arrived  today! 
It  has  the   most  beautiful  C  O  L  O  R  S
 
I've    ever   seen!﹋﹋﹋
M    O    N    S    T    E    R ❘❘❘

Creme
°


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Online

#49 20-11-2021, às 16h07

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 424

Morango


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#50 20-11-2021, às 16h17

Guarda Absinto
Ayyla
Mercenária da Guarda
Ayyla
...
Mensagens: 27 221

Chocolate :9


https://i.postimg.cc/cLtwqNhf/ayyla.png

Offline

Páginas : 1 2 3 4 ... 11